Mercasol
THISTED ANTI-RUST
Industrivej 25 Prik 7700 Thisted Prik Tlf: 9792 2505 Prik Fax: 9791 2519
SUVO ANTI-RUST
 Tilbage   Frem 
Forside
Hvorfor?
Behandling
Produkter
Garanti
Miljø
Info
Miljø
Miljø Miljøet skal vi værne om
For at benytte miljømærket i forbindelse med undervognsbehandling stilles der en lang række krav fra miljømyndighederne.
Ud over krav fra miljømyndighederne stiller SUVO selv krav til de enkelte SUVO-centre for at være tilsluttet SUVO's miljøsystem.
For at beskytte miljøet bedst muligt har SUVO som de eneste i landet et lukket system, hvor overskydende antirust produkter opsamles og renses, for derefter at blive oparbejdet til en kvalitet som nye produkter.
Det betyder, at produkterne på intet tidspunkt kommer i berøring med naturen. De opsamlede produkter transporteres af specialuddannede chauffører i godkendte biler til firmaet LHG Group A/S i Holstebro, som råder over maskiner til rensning af produkterne for både snavs og vand. Firmaet har også et moderne laboratorium, som garanterer og sørger for, at de færdige returprodukter bliver kvalitetsmæssigt på højde med nye produkter. Dette gælder for såvel tørstofindhold, indtrængningsevne, viskositet og sluttelig også evnen til at rustbeskytte. LHG Group A/S oparbejdningscenter er godkendt og under stadig kontrol af miljømyndighederne.
Krav fra miljømyndighederne
Der skal foreligge en miljøgodkendelse, som er udstedt af den lokale kommune.
Dette indebærer:
Miljø Der skal være speciel sprøjtekabine med indblæsning af frisk luft. Lufthastighed på tværs af kabinen under bilen på 0,5 m. i sekundet.
Miljø Der skal være en opsamlingsgrav under sprøjtekabinen, der ikke er tilsluttet kloaksystemet.
Miljø Der skal være en skorsten med afkast svarende til den udsugede luft fra kabinen og 6 meter over kip på huset.
Miljø Der skal være et udsugningspanel med specialfilter monteret i kabinen, så det oliestøv, der opstår ved behandlingen ikke kommer ud i atmosfæren gennem skorstenen.
Miljø Centret skal have monteret en olieudskiller, så det anti-rust produkt, som bliver vasket af bilerne ikke ender i kloakken. Alle olieudskillere bliver tømt med faste intervaller, så man er sikker på, at de ikke løber over. Den olieslam som suges op, sendes til Kommune Kemi i Nyborg til afbrænding.
Miljø Centeret skal have brandudstyr til deres rådighed.
SUVO's miljøsystem
For at være tilsluttet og dermed kunne benytte det grønne Miljømærke, skal følgende være opfyldt:
Miljø Der skal være en "grav" under ristene i sprøjtekabinen til opsamling af overskydende produkter, som løber ud af vanger og hulrum og drypper fra bunden under sprøjteprocessen.
Miljø Der skal være mulighed for, at opsuge disse produkter, som afhentes af firmaet LHG Group A/S Produkterne oparbejdes igen i LHG Group A/S i Holstebro og det enkelte center er pligtig til at aftage den mængde renoveret produkt, der bliver ud af de afhentede produkter.
Miljø Centret skal råde over en varmlufttørrer, hvor bilen kan stå mens bund og hulrum tørrer.
Miljø Centret skal have en sprøjtekabine med lift og samtidig det mest moderne udstyr til behandling af bilen med anti-rust produkter
Miljø Sprøjteoperatøren skal bære sikkerhedsmaske med friskluftforsyning, den såkaldte helmaske. Han skal være iført gummistøvler, gummihandsker og gummidragt med bomuldstøj under, så han undgår at huden kommer i kontakt med anti-rust produkterne.
Miljø Der skal være riste uden for kabinen, hvor bilen kan stå og afdryppe inden den går til viderebehandling.
Miljø Centret skal råde over en vaskeplads med olieudskiller, hvor bilen afvaskes med sæbe og vand efter endt behandling.
Miljø Centret skal råde over plads, hvor bilen kan stå natten over.